Vrienden van het Tilburgs Vocaal Ensemble

Bij het uitvoeren van grote koorwerken met solisten en orkest speelt het geld helaas vaak een beslissende rol.
In de wereld van de muziek zijn de entreegelden van de uitvoeringen nog zelden kostendekkend. Het Tilburgs Vocaal Ensemble kan daarom Vrienden en eenmalige begunstigers goed gebruiken. Hun financiële bijdragen en belangstelling zijn onmisbaar voor het behoud van koormuziek op kwalitatief hoog niveau in Tilburg en omgeving.

Vrienden
Als Vriend(in) van het Tilburgs Vocaal Ensemble geeft u jaarlijks een bijdrage van minimaal € 25,00.
Daarvoor krijgt u iets terug:
⁃ allereerst schitterende uitvoeringen;
⁃ u wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van het Tilburgs Vocaal Ensemble;
⁃ u krijgt korting op de toegangsprijs van de door onszelf georganiseerde concerten;
U wordt tijdig geïnformeerd over de datum van die concerten en over de plaats waar u de kaarten kunt bestellen.

Eenmalige Begunstigers
Begunstigers die een eenmalige gift van minimaal € 25,00 willen schenken, zijn ook van harte welkom.
Zij worden in het betreffende jaar uitgenodigd voor onze concerten, waarvoor zij ook een korting op de toegangsprijs krijgen.

Wanneer u het Tilburgs Vocaal Ensemble een warm hart toedraagt en Vriend(in) wilt worden, óf wanneer u het Tilburgs Vocaal Ensemble eenmalig wilt begunstigen, verzoeken wij u contact op te nemen met:

Vriendenfonds TVE
Ton van den Boom
Tel.: 013 455 38 91
E-mail: ajmvdboom@home.nl

Het vriendenfonds wordt beheerd door Sjef Jochems en Ton van den Boom.

Bankrekening TVE
NL10 RABO 0171 2121 50
t.n.v. Tilburgs Vocaal Ensemble, Tilburg.